Beep test

Test wytrzymałości krążeniowo-oddechowej o narastającym tempie biegu

beep test– wielostopniowy, 20 metrowy test wahadłowy. Zawodnik pokonuje dystans 20 metrowy o narastającym tempie(każdy poziom + 0,5 km/h) w ten sposób, aby zdążyć dobiec do linii zanim usłyszy sygnał dźwiękowy. Jest to test do odmowy, tzn. zawodnik maksymalnie angażuje się w test i kończy go jeśli przez 2 następujące po sobie odcinki nie jest w stanie dobiec „na czas” do końcowej linii.

Testy z nadajnikiem tętna wykonujemy jeśli nadajnik jest dobrze dopasowany do klatki piersiowej i prawidłowo sczytuje wartości tętna, zazwyczaj od kategorii wiekowej U12.

Analiza dla trenera:

 • wyznaczenie tętna średniego oraz maxymalnego (HRmax) – warunkiem jest maksymalne zaangażowanie zawodnika w test
 • określenie tempa restytucji po 1min i 5min
 •  określenie poziomu wytrzymałości wyrażonego w liczbie etapów i odcinków
 •  w sposób pośredni wyznaczenie VO2max
 • określenie progu przemian beztlenowych (PPA) wynoszący 85% HRmax
 • analiza wysiłku zawodnika w określonych strefach tętna;

Rast test

Test wytrzymałości szybkościowej(beztlenowej) przy powtarzanych sprintach z niepełną przerwą wypoczynkową

Rast test– zawodnik wykonuje 6 sprintów na długości 30 metrów po linii prostej, po czym ma 10 sekund na powrót w miejsce startu. 10 sec to przerwa, która nie pozwoli zawodnikowi na całkowitą regeneracje.

Analiza dla trenera:

 • pomiar mocy maksymalnej, minimalnej i średniej
 • pomiar czasów w kolejnych próbach oraz określenie średniego czasu z wszystkich prób
 • określenie % spadku czasu pomiędzy najlepszą a najgorszą próbą
 • prędkość maksymalną zawodnika
 • określenie indeksu zmęczenia ( moc maksymalna-moc minimalna/sume 7 biegów)