Pomiar zakwaszenia

wyznaczenie progu przemian anaerobowych oraz stref tętna.

Wyznaczenie progu przemian anaerobowych oraz stref tętna. Wyznaczany poprzez kilkukrotne pobranie krwi podczas wykonywania testu biegowego opracowanego przez prof. Żołądzia sprawdza liniową zależność na podstawie pokonanego dystansu w stosunku do intensywności wysiłku. Zależność ta daje odpowiedź, w których zakresach częstotliwości skurczów serca należy realizować trening z powodu pewnych zaobserwowanych braków na poszczególnych poziomach obciążenia fizycznego.

Przebieg testu wygląda następująco:

  • Na bieżni 400-tu metrowej wyznacza się chorągiewkami cztery odcinki co 100 metrów każdy. Chorągiewki służą jako miejsce startu po każdym kolejnym obciążeniu oraz pomagają dokładnie zapisać pokonany dystans wyrażony w metrach.
  • Zawodnik po około 10-minutowej rozgrzewce pokonuje na bieżni 5 odcinków trwających 6 minut każdy.
  • Po każdym ukończeniu obciążenia następuje 2-minutowa przerwa, która pozwala na pobranie w tym czasie próbki krwi, która weryfikować będzie stężenie mleczanu we krwi po każdym obciążeniu. Pozostały czas, który pozostał do ukończenia przerwy wykorzystuje się na dotarcie do miejsca startu.

Obciążenie dobiera się poprzez ilość uderzeń serca w stosunku do HRmax :

  • Pierwsze obciążenie HRmax-50ud/min,
  • drugie HRmax-40ud/min,
  • trzecie HRmax-30ud/min,
  • czwarte HRmax-20ud/min,
  • oraz piąte HRmax-10ud/min.

Badany ma za zadanie utrzymać tempo biegu w taki sposób, aby wahania pomiędzy wymaganymi wartościami były minimalne.

Wyniki nanosi się na odpowiedni wykres i metodą D-max wyznacza próg przemian anaerobowych