FMS

sposób oceny jakościowej wzorców ruchowych

FMS to sposób oceny jakościowej wzorców ruchowych, które są fundamentalne dla ruchu człowieka. Oceniając podstawowe wzorce ruchowe, możemy zidentyfikować ograniczenia i występujące asymetrie, które wpływają na czynności dnia codziennego, aktywność ruchową i sportową. Dzięki ocenie FMS można ukierunkować działania korygujące, które optymalnie reedukują właściwe wzorce ruchowe i przywracają optymalną koordynację nerwowo-mięśniową.
Monitorując wynik oraz progres w działaniach fizjoterapeutycznych, terapeuta/trener może dobrać ćwiczenia najbardziej efektywne dla pacjenta/sportowca.
FMS polega na ocenie wykonania siedmiu podstawowych zadań ruchowych.
Badanie wykonuje się za pomocą specjalistycznego przyboru przypominającego półtorametrową deskę z narysowaną miarą.

Poszczególne testy FMS:

  • Głęboki przysiad
  • Przeniesienie nogi nad poprzeczką
  • Przysiad w wykroku
  • Ocena ruchomości obręczy barkowej
  • Aktywne uniesienie wyprostowanej nogi
  • Ugięcie ramion w podporze (pompka)
  • Test stabilności rotacyjnej tułowia